Bolinder
Tillverkare: J & C G Bolinders Mekaniska Verkstad AB, Stockholm
Traktor med 2-cyl. tändkulemotor, 40 hk. Vikt 3250 kg.
Hösten 1929 avtalade Bolinders och Jönköpings Mekaniska Werkstad om tillverkning av en gemensam traktor efter Bolinders ritning. Bolinders skulle tillverka motorn och JMW allt övrigt. Planen var att från 1933 bygga 1500 traktorer per år. Försäljningen skulle skötas av Bolinders och traktorn kallades Bolinder.
Ett fåtal tillverkade 1930-1932.
Vid samgåendet  med Munktells 1932 lades tillverkningen ned. Jönköpings Mekaniska Werkstad upptog 1939 tillverkningen av traktorn(June) med en egentillverkad motor.