Munktells Typ 22
Tillverkare: Munktells Nya Mekaniska Verkstad, Eskilstuna.
Traktor för tvåskärig plog. Tvåcylindrig tändkulemotor, 22/26 hk. Vikt 2380-2580kg.
1921-1934 tillverkades 1579 st., varav 400-500 st. som väghyvlar.
1921
 
 
 

Plöjningstävling, England

 

1925

 

Strands säteri, Grums.                                                                             (Foto Bygdeband.se)
 
Trosta Gård