Välkommen till hemsidan

Hemsida innehåller en sammanställning över motorplogar/traktorer och motorfräsar, avsedda för användning inom lantbruket, som tillverkats i Sverige före 1940.
Den första traktorn i Sverige var en engelsk Ivel som visades i Alnarp 1905.   

Alnarp 1905.

 

Några år senare började ett fåtal traktorer användas i praktisk drift i Sverige. Det var främst amerikanska IH-traktorer som användes. Ett problem var att plogarna inte var anpassade för svenska jordar.

En av de första traktorerna som såldes i Sverige var en International Harvester Typ D som såldes till Nyckelby Gård i Uppland.

 

De första svensktillverkade traktorerna var Avance  som började levereras 1913 och Munktells som kom året efter.
1918 fanns det ca 400 traktorer i Sverige. Efter första världskrigets slut ökade antalt traktorer snabbt. I mars 1920 fanns det 1330 traktorer enligt Svenska Motokulturföreningens undersökning. Av dessa var 784 st. (59%) tillverkade i Sverige. 450 st. var Avance och 234 st. var Munktells traktorer.
I början på 1923 hade antalet traktorer ökat till 1781 st.
I slutet av 1930-talet hade antalet traktorer närmat sig 10000 stycken.