I början på 1900-talet benämdes "dragmaskiner" som motorplogar. Motorplogarna delades in i bärplogssystem och släpplogssystem. Bärplogar har plogkropparna fastbyggda vid traktorn. Släpplogarna bogserade plogen som lätt kopplades bort så att traktorn kunde användas till annat.
Under 1920-talet började man använda benämningen traktor för släpplogar. Bärplogar kallades för motorplogar.
I sammanställningen finns motorplogs/traktor modeller som tillverkats i Sverige före 1940.
"Hembyggen" för eget bruk finns inte med.