Kullmo
Tillverkare: Getinge Nya Mekaniska Verkstad
3-skärig bärplog, Egen 4-cyl fotogenmotor, 40 hk. Friktionsskiva istället för växelåda. Vikt 2450 kg.
Ett fåtal (2?) tillverkades.
Nästan identisk med Eibers Motorplog 2. Nils Eiber arbetade en tid hos Getinge Nya Mekaniska Verkstad.
Kullmo provades av Maskinprovningarna 1919 och fick omdömet " Ovedersägligen är fastställdt att Kullmo försedd med en mycket dålig motor, som i intet afseende fyller berättigade kraf. Konstruktionen i dess helhet olämplig, enär sättet för motorkraftens öfverförande till drifhjulen, nämligen medelst friktionsväxel, är synnerligen otillförlitligt och plogmotorn visat sig för sitt ändamål oduglig. Utförandet  är beträffande vissa delar mindre godt. Delarna i motorn behäftade med fel och materialet  i plogarna af olämplig beskaffenhet. Hållbarheten har i viktiga detaljer varit otillfredsställande. Motorplogen gjorde vid höstplöjningen ett dåligt arbete........ Motorplogen lämpar sig icke för praktiskt bruk."
Ur Getinges årsrapport 1921: " Den uppkomna förlusten härleder sig emellertid icke blott från nedskrivning å material och avskrivning å fordringar, utan beror därjämte på att den 1918  upptagna motorplogtillverkningen dessutom helt avvecklats, vilken avveckling enbart medfört en förlust av Kr.22.310:-"

 

Bild från Maskinprovningars meddelande no 60. Tank och kylare skiljer från bilderna i Katalog no 18.