Kullmo
Tillverkare: Getinge Nya Mekaniska Verkstad
3-skärig bärplog, Egen 4-cyl fotogenmotor, 34/40 hk. Vikt 2450 kg.
Ett fåtal (2?) tillverkades.
Nästan identisk med Eibers Motorplog 2.
Ur Getinges årsrapport 1921: " Den uppkomna förlusten härleder sig emellertid icke blott från nedskrivning å material och avskrivning å fordringar, utan beror därjämte på att den 1918  upptagna motorplogtillverkningen dessutom helt avvecklats, vilken avveckling enbart medfört en förlust av Kr.22.310:-"