June
Den första prototypen byggdes 1913. 1917 byggde John G Sandwall en motorplogfabrik i Bankeryd. Den 2-cyl. tändkulemotorn hade problem med att tändkulan kallnade. Motorn ansågs även vara för svag för motorplogen. 1922 började istället en starkare 4-cyl. fotogenmotor att monteras i motorplogarna.

Den 100 meter långa fabriken i Bankeryd.

 

Prototyp från ca 1915.