Malcus
AB Svenska Motorplogfabriken bildades 1918 för att överta tillverkningen av motorplogar från AB Malcus Holmqvist.
1919 fick Malcusplogen tillägget 24 A.F. eller 36 A.F. beroende på om den hade fyra eller sex cylindrar.
I mars 1922 levererades 4 st Malcus 24 A.F. till Röda Korsets Samaraexpedition(nödhjälp i Ryssland). Efter expeditionens slut köptes traktorerna av de ryska myndigheterna för 20 000 000 000 rubel. Motorplogsfabriken hoppades på många beställningar av traktorer efter dess lyckade insatser under expeditionen.
1922 skrev Motor Nordisk Motortidskrift: Det har en tid varit tyst omkring denna fabrik och dess motorplogar -- Malcus som de heta -- men fabrikens verksamhet är visst inte nedlagt,, såsom uppgivits från flera håll. Men däremot har man föredragit att arbeta på plogens utveckling och förbättring i stället för att forcera en tillverkning, som man ej visste, om den skulle kunna finna avnärmare, utan att göra ruinerande förluster. Köpare finnas nog , men i dessa tider flyta ju alla pris, och vill man absolut sälja, kan det hända, att man tvingas att taga priser, som kanske icke ens betäcka material och arbetskostnader.
Senare under 1922 upphörde tillverkningen av motorplogar och man började tillverka motordressiner mm.

 

 
4 st Malcus 24 A.F. på väg till Rödakorsets Samaraexpedition 1922.