Bofors
Efter första världskrigets slut behövde AB Bofors ersätta den minskade produktionen av krigsmaterial med civila produkter. En amerikansk konstruktör anställdes och ritningar togs fram till tre modeller, M.P.1, M.P.2 och M.P.3. 1919 var ritningarna färdiga.
1921 bedömdes kostnaderna vara för höga för att fortsätta med projektet.
1922 stoppades all satsning på civila produkter.

 

Efter  Avance och Munktells sammanslagning 1929 började en del av personalen på Avancemotor att börja arbeta på Bofors.
En i grunden Avance traktor men med  många förbättringar togs fram.