Avance
1892 startade Johan Victor Svenson tillverkning av Primus fotogenkök. 1898 var Svenson en förmögen man som ville "få göra riktiga maskiner". Samma år påbörjade han bygget av en automobilfabrik i Augustendal i Nacka. J V Svenson ansåg snart att utvecklingen av automobiler gick för fort. Istället började man tillverka tändkulemotorer. Den första Avance motorn levererades 1900.
1912 provades en motorplogsprototyp. 1913 levererades de första motorplogarna.
1917 var J V Svenson Sveriges största enskilda arbetsgivare. Företaget ombildades då till aktiebolag, AB J V Svensons Motorfabrik.
Depressionen i början på 1920-talet gjorde att försäljningen fick en vädig nedgång. 1922 fick J V Svenson besked från banken att han omedelbart var tvungen att betala sina skulder. Han kunde inte betala lånen och var därför tvungen att överlåta aktierna till banken. 1925 likviderades bolaget och rörelsen överläts på AB Avancemotor. 1929 överläts aktierna till Munktells Mek Verkstads AB i Eskilstuna.
 
Mer om J V Svenson: sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=34885
 
 

Fabriken i Augustendal och J V Svenson