Typ III
Tillverkare: Avancemotorn, Augustendal, Nacka.
Bärplog/traktor för två skär. Egen 1-cyl. tändkulemotor, 14 hk. Vikt 3000/2400 kg.
Fåtal tillverkade 1921-1922.
 

Plöjningstävling i England 1922.
 
Med kylare istället för vattentunna, 1922.