Bolinders
Tillverkare: J & C G Bolinders Mekaniska Verkstad AB, Stockholm
Traktor med 2-cyl. tändkulemotor, 40 hk. Vikt 3250 kg.
Under 1910-talet gjorde Bolinders försök med motorplogar. 1922 beslutades att inte fortsätta med de försöken som avlutats några år tidigare. Hösten 1929 avtalade Bolinders och Jönköpings Mekaniska Werkstad om tillverkning av en gemensam traktor efter Bolinders ritning. Ingenjör Fritz Nillson som var anställd hos Avance anställdes våren 1930 för att konstruera traktorn. Bolinders skulle tillverka motorn och JMW allt övrigt. Planen var att från 1933 bygga 1500 traktorer per år. Försäljningen skulle skötas av Bolinders och traktorn kallades Bolinders.
Två traktorer tillverkades och under sommaren och hösten 1931 provades en i Skåne och en i Västergötland.
Vid samgåendet  med Munktells 1932 lades tillverkningsplanerna ned. Jönköpings Mekaniska Werkstad upptog 1939 tillverkningen av traktorn(June) med en egentillverkad motor.