Söverksplogen
Tillverkare: dertelge Verkstäder, Södertälje.
Motorfräs, Penta motor.
Konstruerad av Dir. Waldemar Heyman.
Troligen den som visades på Baltiska Utställningen i Malmö 1914.

1913, Waldemar Heyman vid sin prototyp med tvåcylindrig tändkulemotor.