Verkstadsaktiebolaget Tjusts motocultivator
Tillverkare: Verkstadsaktiebolaget Tjust.
Konstruerad av dess chefsingenjör Torsten Rydberg.
Motokultivator med knivformade och spiralformade fräsar. Kultivatorn skulle ersätta både plog och harv.
30 hk bensinmotor. Vikt 2500 kg.
Prototyp som visades på lantbruksmötet i Örebro 1911. I samband med mötet skulle en provning göras men på ett förprov kröktes en vevaxel och maskinen blev obrukbar. Förprovet som utfördes på en treårig vall bedömdes "såsom föga tillfredställande, i det att jorden omrörts och låg full af torftussar. Arbetsdjupet var 6 á 7 cm".

 

Länk till Rydbergs patent 1908: Rydberg 1908.pdf (266,5 kB)