Limo
Tillverkare: AB Lindholmen-Motala, Motala (Motala Verkstad köptes 1920 av det tidigare dotterbolaget Lindholmen AB)
Bandtraktor med 4-cyl. Weidely fotogenmotor, 25 hk. Vikt 1840 kg. Bandtraktorn är en kopia av Cletrac H, förutom bakdelen som är Motala Verkstads egen patenterade konstruktion.
~98 st. tillverkades 1921-1927.
 
 
De första bandtraktorerna importerades till Sverige efter första världskriget. Populärast var Cletrac  med ca 75% av de 223 bandtraktorer som fanns i landet  enligt Svenska Motokulturföreningens enkät 1921-1922.
Motala Verkstads styrelse beslutade i december 1919 att börja tillverka bandtraktorer eller krypkedjetraktorer som de kallades. Styrelsens ordförande Herman Lagercrantz som var ägare till Virsbo bruk i Västmanland, hade tidigare samma år importerat en Cleveland (Cletrac) från USA. Lagercrantz goda erfarenheter och Cletracs försäljnings framgångar påverkade förmodligen styrelsens beslut om tillverkning. Motala Verkstad lånade Virsbos Cleveland ( Cletrac H #11371) i november 1919 för att ha som ”modelltraktor”. Virsbo bruk skulle sköta försäljningen av traktorn, vilket man gjorde de två första åren. Bruket skulle även tillverka krypkedjorna.
Motala Verkstad köptes 1920 av det tidigare dotterbolaget Lindholmen. Den nya firman fick namnet Lindholmen-Motala.  Traktorn som började säljas 1921 fick namnet Limo. Limo är en förkortning av företagsnamnet LIndholmen-MOtala.
En patentbyrå undersökte vilka patent som fanns gällande Cleveland-traktorn. 14 patent hittades.Inget av patenten gällde i Sverige, i februari 1920 fick Cletrac ett patent i Sverige på sitt styrsystem. Förmodligen därför som MV konstruerade en egen bakdel på traktorn. ”Traktorer, af Motala tillverkade i fullständig eller nära öfverenstämmelse med modelltraktorn, från hvilken en del afvikelser måste göras på grund av patentskyddade konstruktioner.” Cletrac styrs med ratt och Limo styrs med ett styrhandtag. Limo traktorn har även bandbroms som aktiveras med pedaler. 
I januari 1920 beställdes 100 st Weidely-motorer, de lämnade Weidely i maj och var framme i Motala den 13 september. Samma motor användes i Cletrac-traktorerna. Tanken var att traktorerna skulle börja levereras våren 1920 men strejker, lockouter och försenade materialleveranser gjorde att det dröjde till 1921 innan den första traktorn såldes.
I ett PM från juli 1921 skrivs ”80 st traktorer äro fullt färdiga och i 20 st återstår monteringskostnad”. Traktortillverkningen hade då kostat 920337 kr. 1925 monterades 5 förut ej hopsatta Limo-traktorer. 1927 monterades ytterligare 13 traktorer och 16 st kompletterades och reparerades.
I reklamen framhålls Limos kraftigare dimensionering och den goda reservdelshållningen. Limo traktorn deltog på Exportutställningen i Göteborg 1923. I en artikel  i Industri tidningen Norden  beskrivs deltagandet  som ”en nätt utställning av små , i brunt och grönt målade kedjetraktorer  >Limo>”
Försäljningen av Limo gick trögt. Samtidigt som traktorn började säljas började konjunkturerna  vända nedåt och nådde ett bottenläge ett par-tre år senare. Man var tvungen att sänka priset under 1921 från 13000 kr till 8000kr och till 5000kr 1923. Det vara bara på de fyra först sålda traktorerna som försäljningspriset översteg tillverkningskostnaden. 
1921 såldes 5 traktorer (1 returnerades 1922) , 1922 10 st (av de 10 skänktes 1 traktor och 5000 kr som nödhjälp till Ryssland), 1923 21st, 1924 23st, 1925 8st, 1926 2st, 1927 12st och 1928 såldes minst 8 traktorer. Den sista nya Limon såldes hösten 1928. Man sålde också ett antal renoverade traktorer. 
1928 övertog Motala Verkstad försäljningen av Cletrac-traktorer.

 

 

Torget i Jokkmokk

 

Cletrac H