Gunnar Elias Cassel(1868-1943)
Råolje-elektrisk "Tractor"
Gunnar Cassel var docent i elektrokemi på KTH till 1898 och uppfinnare med 67 patent inom många olika områden under åren 1892-1926.
1913 bildades Ab Tractor för att exploatera Cassels patent av en dragvagn(tractor). AB Tractor köpte den färdigbyggda traktorn av Cassell, förutom den förhyrda elmotorn. 
De stora bakhjulen drivs individuellt med kedjeutväxling från var sin elektrisk motor. Strömmen till dessa alstras av en eller två generatorer, som drivs av en förbränningsmotor. Ett tredje hjul uppbär framvagnen och kan svänga runt om ett centrum.. Styrningen sker med bakhjulen. Traktorn kan användas som en stillastående drivmotor (lokomobil) och som en strömkälla för belysning.
En traktor med 8-skärig plog (260 cm bred) och en 36 hkr:s Bergsunds råoljemotor visades på Baltiska utställningen i Malmö 1914.
Traktorn använde G E Casell på sin gård Sandbro, Björklinge.
En mindre modell planerades också: 20 hk, 4 skär.
 
Under bolagsstämman 1915 anförs: " Från Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) hade under gårdagen ingått meddelande, enligt hvilket kalkyl förelåg å fortsatt tillverkning af tractorer, utvisande en kostnad för ytterligare en tractor af kr. 17000 - 18000, däri dock ej inberäknadt råoljemotorn, som torde kunna erhållas från Bergsund till ett pris af kr. 6000:- och kylaren, som betingade ett pris av kr. 500 - 1000:-. Enligt ett af Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolagets ingeniör Henrici gjordt uttalande, skulle kostnaderna vid tillverkning i större skala kunna reduceras med ungefär 10 %, och man torde nog vara berättigad att räkna med en ännu större reduktion. "
Senare under 1915 försattes AB Tractor i likvidation.
 

 

G E Cassel 1913. Traktorn ser ut som en IHC Mogul Typ C. 

8-skärig motorplog, Dir Cassells typ.(Överums bruks arkiv)