Electrotank
Tillverkare:Electro Agricultur AB, Stockholm
Prototyp på band  med 500V, 3-fas ASEA växelströmsmotor, 15hk.
Hjalmar Cassel var ursprunglige uppfinnaren. Efter flera års experimenterande provades Electrotank 1921. En transformatorkärra ställdes vid en höspänningsledning och transformerade ned strömmen till 500V. Strömmen leddes därifrån via 250 meter kabel till kabelvagnen som var försedd med trummor och en 8,5 meter hög fällbar mast.En 225 meter långa kabel leddes från kabelvagnens trumma genom masten till traktorns fällbara mast. Upp till 40 hektar kunde bearbetas utan att flytta transformatorkärran.

 

         Foto: ASEA, Västmanlands läns museum