Malcus 36 A.F.
Tillverkare: Svenska Motorplogsfabriken, Halmstad.
Fyrskärig bärplog, 6-cyl. Penta fotogenmotor, 36 hk. Vikt 3500 kg, med plogar 4090 kg
Få tillverkade från 1919.