June Traktor
Från omkring 1925 tillverkades ett fåtal hjultraktorer och bandtraktorer. Samma "drivenhet" med fotogenmotor eller tändkulemotor användes till vägvältar och väghyvlar.
Traktorn med krypkedjeutrustning från Svedala.