Force 1919
Tillverkare: Rosenfors Bruk, Rosenfors
Tillverkningen övertogs från Målilla Mekaniska Verkstad.
Tvåskärig motorplog med 2-cyl. tändkulemotor,19 hk.
Tillverkades i ett exemplar som såldes till en lanbrukare i Rosenfors.
 
I december 1920 skickar Per Wege, som är son till direktören för Rosenfors Bruk, ett brev till Motala Verkstad:
 .........angående övertagandet av ett leverans &  ensamförsäljningskontrakt över en fullt utexperimenterad motorplog ( tvåskärig ) , å vilken finnes flera uppfinningar av betydenhet. ...................... på grund av kostnaderna att få den framexperimenterad hava varit ganska kännbara för mig och svårigheterna att under dessa tider bygga verkstad, känner jag mig nödsakad att överlåta mitt kontrakt,.....................      Högaktningsfullt Per Wege