Eibers Motorplog 3 1922
Tillverkare: Nils Eiber, Bjällbo, Halmstad
Egenkonstruerad fotogenmotor, 52 hk. En tillverkad 1920-1922.
Utställd på Jubileumsutställningen i Göteborg 1923, där den såldes. Inga fler tillverkades.