BM 2
Tillverkare: Bolinder-Munktell, Eskilstuna.
Tvåcylindrig Bolinder W5 tändkulemotor, 32 hk. Vikt 2100kg.
Största skillnaden jämfört med Typ 25 är att BM 2 har fotkoppling istället för handkoppling.
473 st. tillverkades 1939-1946 varav ca. 100 som modell GBM 2 med gengasaggregat.