Munktells Typ 22
Tillverkare: Munktells Nya Mekaniska Verkstad, Eskilstuna.
Traktor för tvåskärig plog. Tvåcylindrig tändkulemotor, 22/26 hk. Vikt 2380-2580kg.
1921-1934 tillverkades 1579 st., varav 400-500 st. som väghyvlar.
 
1919 gjordes studiebesök i Amerika för att studera moderna konstruktioner. Fordson betraktades som en idealmaskin för vårbruket men för liten för höstbruket. 1920 provkördes ett par prototyper. Hösten 1921 introducerades de första Munktells Typ 22.
1921
 
 
 

Plöjningstävling, England

 

1925

 

Strands säteri, Grums.                                                                             (Foto Bygdeband.se)
 
Trosta Gård